secbronline.secbr.com/

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home เกี่ยวกับเรา
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 17:25 น.
บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2549
โดย คุณสวัสดิ์ และคุณเปรี่ยม  ประหยัดรัตน์
จากร้านเดิม คือ หจก. สวัสดีพาณิชย์บุรีรัมย์  เป็น ร้านเครื่องเขียนในตลาดโพธิ์
หน้าสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นตัวแทนร้านค้าเครื่องเขียนของครุสภา
และสมาชิกชมรมผู้ค้าเครื่องเขียนแบบเรียนแห่งประเทศไทย
ดำเนินการมามากกว่า 50 ปี เป็นที่รู้จักในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
จนพัฒนาเป็น บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
โดยมี คุณนฤมล ประหยัดรัตน์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน
ดำเนินธุรกิจ ขายปลีกและส่ง สินค้าเครื่องเขียน วัสดุสำนักงานและหนังสือแบบเรียน
ให้กับร้านค้าและหน่วยงานราชการทุกแห่ง
SWD-SEC
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 12:20 น.