secbronline.secbr.com/

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home ห้องประชุม อัตราค่าบริการห้องประชุม
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

อัตราค่าบริการห้องประชุมสัมมนา PDF พิมพ์ อีเมล

 

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มีความยินดียิ่งที่ท่านให้เกียรติกับทางบริษัทฯ จัดงานประชุมอบรมสัมมนา
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอเสนออัตราค่าบริการห้องประชุมสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.อัตราค่าจัดงานประชุม

ห้องประชุม จำนวนคน/ห้อง อุปกรณ์ ราคาเต็มวัน ราคาครึ่งวัน
1.ห้องสัมมนาใหญ่ 100 - 200

1.เครื่องขยายเสียง

2.เครื่องโปรเจ็คเตอร์

3.เครื่องเล่น DVD

4.แอร์ปรับอากาศ

8,000 6,000
2.ห้องประชุมใหญ่ 25-40

1.TV

2.เครื่องขยายเสียง

3.เครื่องเล่น DVD

4.แอร์ปรับอากาศ

2,500 1,500
3.ห้องประชุมเล็ก 20-25

1.TV

2.เครื่องขยายเสียง

3.เครื่องเล่น DVD

4.แอร์ปรับอากาศ

1,500 1,000

2. อัตราค่าอาหารงานประชุมสัมมนา

-    ค่าอาหารกลางวัน – เย็น โต๊ะจีน นั่งโต๊ะ 8 – 10 คน        ราคา 180   บาท / ท่าน

-    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                        ราคา   35   บาท / ท่าน

3. อัตราค่าเช่าห้อง (กรณีสอนพิเศษ)

เสาร์-อาทิตย์ 3 ชั่วโมง       09.00 น. – 12.00 น. หรือ  13.00 น. – 15.00 น.

- ห้องเล็ก   เช้าหรือบ่าย            ราคา      1,000 บาท/ เดือน (4 ครั้ง)

- ห้องใหญ่  เช้าหรือบ่าย            ราคา      1,200 บาท/ เดือน (4 ครั้ง)

หากเช่าทั้ง เสาร์และอาทิตย์ ช่วงเช้าหรือบ่าย

- เหมาจ่ายห้องเล็ก                    ราคา     1,500    บาท

- เหมาจ่ายห้องใหญ่                  ราคา     2,000    บาท

4. อำนวยความสะดวก

ในการจัดงานประชุม ทางบริษัทฯยินดีอภินันทนาการ ในส่วนของ

- ข้อความบนเวที , ไมค์ลอย(ไม่เกิน 2 ตัว) , โพรเดี่ยม , ไมค์วิทยากร , โต๊ะลงทะเบียน , โต๊ะวิทยากร , โต๊ะหมู่บูชา , โปรเจ็คเตอร์ , ดอกไม้สด

5. ระบบอินเตอร์เน็ต , wifi ไว้รองรับ การประชุมสัมมนา

6. การชำระ กรุณาชำระเป็นเงินสด , โอนเข้าบัญชีหรือเช็ค

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (สาขาบุรีรัมย์) เลขที่บัญชี  308-0-022915-0 ประเภท ออมทรัพย์

ในนาม บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ เบอร์โทร. 081-8795966 หรือ 044-612290 ต่อ 214